Disclaimer

Disclaimer van Forza Sportprijzen en Gifts

Forza Sportprijzen en Gifts houdt het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen  op de hoogte geraakt.
Alle teksten, foto's en ander materiaal welke u op onze website vindt mag/mogen niet gebruikt worden voor andere doelen.

Alle informatie welke u via email en/of webformulier aan ons verstrekt wordt vertrouwelijk door ons behandeld.